Konec školního roku se kvapem blíží a s ním i vydávání vysvědčení. Druhé pololetí sice bylo ovlivněno nouzovým stavem a přerušením výuky na školách, nic ale nebránilo distanční výuce, či námi bohatě nabízeným konzultačním hodinám. A tím i možné klasifikaci a potvrzení úspěšnosti žáků. Vydání vysvědčení je podmíněno splněnými pohledávkami ke škole = učebnice a jejich náhrada, vyklizená a předaná šatní skříňka včetně klíče. Vysvědčení bude vydáváno v úterý 30. 6. 2020 ve dvou etapách:

a) 7.55 – 8.30 hodin – společná hodina s hodnocením a rozloučením (žáci, kteří mají podepsána a odevzdána „Prohlášení o bezinfekčnosti“)

b) 9.00 – 10.00 hodin – individuální předání vysvědčení u třídních učitelů a učitelek (po kabinetech) – nutno zvonit na sekretariát či zástupce ředitele školy

Vstup hlavním vchodem.

Vysvědčení