Den školní radosti, který se uskutečnil 29. června, byl ochuzen o žáky druhého stupně školy. A to z důvodu přerušení výuky na ZŠ.

I tak se den vydařil, byť zpočátku to s počasím vypadalo všelijak.

V první části proběhly netradiční soutěže, v druhé vyhlašování soutěže v tříděném odpadu, na závěr tombola.

Výsledky ve sběru tříděného odpadu

Třídy – kolektivy:

  1. místo: třída 2. B = 377 kg/žák
  2. místo: třída 1. = 294 kg/žák
  3. místo: třída 3. B = 266 kg/žák

Jednotlivci:

  1. místo: Ondřej Damašek (2. B) = 1 153 kg
  2. místo:  Tomáš Rosa (6. A) = 705 kg
  3. místo: Matěj Horák (2. B) = 467 kg

Ceny – dorty pro kolektivy věnovala firma Ekoservis.

Výsledky celoročního hodnocení (k 10. 3. 2020)

Vítězem v kategorii mladšího žactva se stal kolektiv 7. A, v kategorii staršího žactva třída 9. A.

Výsledky „Netradičních soutěží“ viz příloha.

Den školní radosti 2020