Vážení. Vzhledem k pokynu a doporučení MŠMT nebylo možné ani na naší škole hodnotit na druhém stupni výchovy (OV, VV, TV, HV, VZ, PČ + INF). Tudíž v hodnocení těchto předmětů je uvedeno „prospěl/a“. I v celkovém hodnocení pak mohl být žák/žákyně hodnocen/a buď prospěl/a, nebo neprospěl/a.

Prospěch na vysvědčení