Dodatečné přijímací řízení do studijní třídy se uskuteční v pondělí 24. 8. 2020 od 9 hodin v budově školy s cílem doplnění stavu. Řízení je určeno pro žáky, kteří nebyli přijati díky horšímu prospěchu a kteří měli včas podanou přihlášku. Podmínkou zařazení je: a) úspěšné zvládnutí zkoušky; b) pořadí dle počtu bodů. Maximální počet přijímaných žáků = 7. Další informace v sekci „Pro rodiče – pro 5. ročník.

Pomůcky s sebou: psací náčiní, rýsovací potřeby

V případě dotazů volejte: 737 236 953 – ředitel školy

Dodatečné přijímací řízení.

Dodatečné přijímací řízení