Nový školní rok zahájíme 1. září 2020 v 7.55 hodin. Všichni věříme, že alespoň stávající podmínky nám umožní připravit pro žáky bezpečné zázemí a kvalitní výuku. Dvojnásob se těšíme na naše prvňáčky. Někteří z nich se už sžívají s prostředím školy díky „dílničkám“, pro řadu z nich bude úterý 1. září prvním dnem ve škole. Určitě je v tento slavnostní den doprovodí nejen rodiče, ale i babičky a dědečkové. Těm doporučujeme a prosíme (jako návštěvníky školy), aby využili dezinfekci v prostoru hlavního vchodu, případně použili i roušku k zakrytí úst a nosu.

V úterý 1. září proběhne slavnostní zahájení ve škole v 7.55 hodin. Po zahájení je možno služeb družiny využít až do 16.00 hodin. V plném rozsahu začne ŠD fungovat od středy 2. 9. 2020 (ranní i odpolední provoz).

Nový školní rok