Vážení. S ohledem na situaci v ČR, hygienickým podmínkám a k zajištění bezpečnosti žáků je s platností od 2. září 2020 vstup do budovy možný pouze se zakrytím úst a nosu. Neplatí pro žáky školy. V PŘÍPADĚ OPOMENUTÍ ROUŠKY VYZVĚTE PEDAGOGA, ABY S VÁMI POTŘEBNÉ PROJEDNAL TELEFONICKY NEBO OSOBNĚ MIMO BUDOVU ŠKOLY. K návštěvám využívejte času přestávek a konzultačních hodin pedagoga.

Vstup do budovy školy