Schůzky SRPDŠ se konají ve středu 9. září se společným začátkem v 16 hodin. Jelikož se jedná o „vstupní“ schůzky rodičů s pedagogy, prosíme o osobní přítomnost zákonného zástupce. Součástí schůzek jsou volby do Školské rady při ZŠ Varnsdorf, nám. E. Beneše pro nové tříleté období z řad zákonných zástupců žáků školy. Ti z vás, kteří se rozhodnou volit, obdrží od třídního učitele/ky volební lístek. Volební místností je sborovna v 1. poschodí, která bude otevřena od 16.00 do 16.30 hodin.

SRPDŠ