Taktéž v letošním roce se naše škola zapojí do sběru tříděného odpadu (EKOSERVIS Varnsdorf). Vybírání odpadu probíhá standardním způsobem: každou středu s platností od 9. 9. 2020 v době od 7.00 do 7.30 hodin v prostoru vedlejšího vchodu. Vybíráme pouze plast = PET lahve a papír = kancelářský papír, letáky, noviny, časopisy!!!

Sběr tříděného odpadu