Rozhodnutím hejtmana ÚK je naše škola určena k vykonávání péče o děti za nouzového stavu. Péči zajišťujeme pro děti ve věku 6 – 10 let rodičů těchto profesí:

− bezpečnostních sborů;
− obecní policie;
− poskytovatelů zdravotních služeb a orgánů ochrany veřejného zdraví;
− příslušníci ozbrojených sil;
− zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách;
− sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách;
− sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí;
− zaměstnanci určené školy nebo školského zařízení.

Škola prostřednictvím školní družiny zajišťuje především tuto péči:

a) dozor a dohled zletilou osobou

b) stravování (nutno dohodnout se samostatným subjektem = školní jídelna: 412 372 112)

c) vytvořit podmínky pro distanční výuku, kterou zajišťuje kmenová škola (v praxi znamená, že dítě bude mít vydělené místo pro zpracování úkolů dle zadání kmenovou školou)

d) vedení evidence docházky dětí.

Zatím děti evidujeme od 14. 10. (datum vyhlášení přerušení výuky) do 23. 10. 2020. Pracovní doba: 6.00 – 16.00 hodin. V týdnu následujícím – 26. – 30. 10. 2020 je škola zavřena (dny volna, státní svátek, podzimní prázdniny).

Škola určená