Ve středu 18. listopadu sice dorazí jen 1. – 2. ročník, ale moc se těšíme. Do prostoru budovy budou vcházet pouze děti. Zde se jich ujmou učitelky a AP. Učíme dle pravidelného rozvrhu s tím, že dodržíme hodiny HV bez zpěvu a TV formou vycházek. Roušky jsou povinné po celý pobyt ve škole (výuka, přestávky, volnočasové aktivity ŠD).

Ve školní družině budou otevřena 3 oddělení (homogenní skupiny = 1. třída, 2. A a 2. B). Provoz bude v běžném režimu, tedy od 6.00 do 16.00 hodin.

Kontaktní místa: škola, třídy, družina, oddělení budou důsledně dezinfikována. Ve všech třídách, odděleních stejně jako na chodbách je připravena dezinfekce. Ve třídách, odděleních se bude pravidelně větrat.

Ostatní ročníky zůstávají na distanční výuce!

ŠKOLA VOLÁ