JIŽ ŽÁDNÉ ZVONĚNÍ. VSTUP VE DNECH A V ČASECH ZVEŘEJNĚNÝCH V PŘÍLOZE (viz Tištěné materiály) JE ZPŘÍSTUPNĚN, STAČÍ ZATÁHNOUT ZA KLIKU. VE VNITŘNÍM PROSTORU SE VÁM BUDE VĚNOVAT ASISTENTKA!

Vážení. Vzhledem k pokračujícímu přerušení výuky na školách rozšiřujeme s platností od 2. 11. 2020 distanční vzdělávání (online) i pro další ročníky (první a druhý). I pro tyto ročníky budou materiály k dispozici v „učebně“ (google učebna). V 6. – 9. ročníku jsou motivačně zařazeny další předměty: hudební, výtvarná a tělesná výchova. Zařazení má přispět k aspoň vzdálenému setkávání s možností motivačních činností a k vzájemné komunikaci učitel – žáci, žáci – žáci. V příloze „Tištěné materiály 021120“ naleznete pokyny pro vyzvedávání tištěných materiálů. Děkuji!!

Rozvrh hodin – distanční výuka
Tištěné materiály

Distanční vzdělávání – rozšíření