Po loňském bronzu s výrobní linkou na lití svíček jsme se letos zapojili do krajské soutěže „Dobrá škola – Moderní škola 4.0“ s vlastním CNC strojem. Letošní téma bylo strojírenství (loni mechatronika).

Téměř před rokem jsme vytvořili tým složený z žáků naší školy a žáků ze ZŠ náměstí E. Beneše Varnsdorf (především Pavel Tran a David Šlambor), který se rozhodl  v rámci soutěže sestavit CNC stroj pro gravírování a řezání skla se třemi řízenými osami. Žáci se scházeli prakticky každý týden, samostatně vypracovali téměř 100 technických výkresů a 3D modelů včetně kompletního virtuálního modelu stroje a příslušenství. Dále pak s pomocí pedagogů veškeré navržené díly vyrobili a z nich sestavili plně funkční stroj. Více jak 85% všech částí stroje jsme si vyrobili sami. Zbylé komponenty (převážně elektronika) byly nakoupeny. Stavbu stroje ve velké míře ovlivňovala koronavirová krize, ale nakonec se vše podařilo dokončit ve stanoveném termínu a na prototypu stroje začít vyrábět. 

Hodnocení výsledků soutěže proběhlo online v říjnu 2020. Žáci natočili video s prezentací stroje, dle kterého se „Projekt Univerzální 3osý CNC stroj“ v konečném pořadí umístil na bramborovém místě, přesně v polovině startovního pole (9 středních škol a VOŠ z Ústeckého kraje).

Co závěrem. Brambora trošku mrzí, ale zkušenosti, zážitky, dovednosti i nové znalosti a hlavně zjištění, že naši žáci jsou schopni sami vytvořit plně funkční CNC stroj, to lepší umístění v soutěži nenahradí. Děkuji všem žákům i pedagogům za super odvedenou práci.

Ing. Lukáš Vojta – učitel odborných strojařských předmětů na VOŠ, SPŠ a SOŠ Varnsdorf

Dobrá škola – Moderní škola 4.0