Vážení. S platností od 1. 2. 2021 budete moci kontrolovat docházku svých dětí v Bakalářích (na stejném principu jako elektronická žákovská knížka). Naší snahou je průběžná kontrola docházky a přítomnosti na výuce (ať již prezenční či distanční), která by měla vést k lepším výsledkům žáků. Vy – rodiče – budete mít zpětnou vazbu, tím pádem i možnost zajistit případné doplnění látky, učiva, úkolů.

V případě potřeby je i v době distanční výuky možno využít konzultačních hodin: viz https://drive.google.com/file/d/1ifOmPsy38iWZZwd_pHqQCtNh0Q4rVqnm/view

Pro rodiče