Tyto řádky jsou určeny budoucím šestým ročníkům. Jistě začínáte přemýšlet, kde budete pokračovat po ukončení 5. ročníku. Nabízí se několik variant: 1. pokračovat ve studiu na naší škole: a) v běžné třídě, kde výuka je zaměřena rozšířením hodin TV na prevenci proti patologickým jevům (nejedná se v žádném případě o výběr pohybově nadaných dětí); b) v studijní třídě, kde je výuka více zaměřena na přírodovědné předměty a informatiku; 2. pokračovat ve studiu na jiné škole. S našimi žáky bychom se rádi setkávali i v budoucích letech. Přihlášky do studijní třídy jsou ke stažení v sekci “Pro páťáky”, stejně jako pokyny a další informace. Do běžné třídy jsou naši žáci zařazenI automaticky.

V případě žáků z jiných škol (a jejich zájmu o studium u nás) pak platí: přihlášku do studijní třídy odevzdat do 31. 3. 2021 (osobně, vhozením do schránky, zasláním pozemní poštou, odesláním datovkami, zasláním oskenované přihlášky na: zemler@zs-namesti.eu). Zařazení do běžné třídy se (vzhledem k přednostnímu zařazení našich žáků) řeší po skončení přijímacího řízení do studijní třídy, tedy v květnu 2021 PŘESTUPEM.

Jak dál?