NOVĚ: Přijímání žáků do budoucích šestých ročníků (běžná třída – školní rok 2021/2022) bude řešeno přestupem na naši školu. Tento přestup je možno řešit s platností od 9. 3. 2021 s tím, že vzhledem k epidemiologické situaci je nutné si domluvit schůzku předem – telefonní kontakt: 737 236 953. Přijímání žáků do studijní třídy se řídí níže uvedenými pokyny, tedy je nutné zaslat – předat přihlášku.

Tyto řádky jsou určeny budoucím šestým ročníkům. Jistě začínáte přemýšlet, kde budete pokračovat po ukončení 5. ročníku. Nabízí se několik variant: 1. pokračovat ve studiu na naší škole: a) v běžné třídě, kde výuka je zaměřena rozšířením hodin TV na prevenci proti patologickým jevům (nejedná se v žádném případě o výběr pohybově nadaných dětí); b) v studijní třídě, kde je výuka více zaměřena na přírodovědné předměty a informatiku; 2. pokračovat ve studiu na jiné škole. S našimi žáky bychom se rádi setkávali i v budoucích letech. Přihlášky do studijní třídy jsou ke stažení v sekci „Pro páťáky“, stejně jako pokyny a další informace. Do běžné třídy jsou naši žáci zařazenI automaticky.

V případě žáků z jiných škol (a jejich zájmu o studium u nás) pak platí: přihlášku do studijní třídy odevzdat do 31. 3. 2021 (osobně, vhozením do schránky, zasláním pozemní poštou, odesláním datovkami, zasláním oskenované přihlášky na: zemler@zs-namesti.eu).

Přihlášky již nyní