I přes pandemii se letos naši žáci zapojili do olympiády z anglického jazyka. Soutěží se vždy ve dvou kategoriích podle ročníku (6. – 7. ročník a 8. – 9. ročník). Do okresního kola byli nominováni Lucie Lupoměská ze 7. B a Petr Švancara z 9. A. Nikoho nepřekvapí, že vše probíhalo online, a to jak společný test, tak individuální rozhovory se soutěžícími.

Petr Švancara se umístil na krásném 4. místě, za což mu právem patří gratulace a uznání. Nutno říct, že konkurence je vždy veliká a z našeho výběžku jsme byli dokonce jedinou školou, která své žáky do boje vyslala.

Ještě lepšího úspěchu dosáhla Lucka Lupoměská, která obsadila skvělé druhé místo!

Blahopřejeme a jsme hrdí, že máme tak úspěšné žáky!

Mgr. Petra Novotná, metodik AJ

Úspěch angličtinářů