Dle nového rozhodnutí vlády bude možné testování pouze 1 x týdně (při prvním nástupu dítěte do školy).

Rotační výuka 19. 4. 2021 zahájena bude dle níže uvedených pokynů!

  1. 19. 4. zahajují třídy: 1., 2. A, 3. A, 4. A, 5. A; v týdnu od 26. 4. třídy: 2. B, 3. B, 4. B, 5. B
  2. Vstup pouze se zakrytím úst a nosu (žáci = zdravotnická obličejová maska – rouška); u vstupu bude připravena dezinfekce
  3. Povinné testování – pondělí a čtvrtek; v případě nepřítomnosti žáka se test provede v den jeho příchodu; mezi termíny testování jsou minimálně 2 dny, maximálně 3 dny
  4. Testování bude probíhat v šatnovém prostoru a v prostoru krčku – zde budou připraveny lavice k individuálnímu testování (u menších dětí je možno za přítomnosti zákonného zástupce – ZZ by měl mít negativní test)
  5. Testování bude probíhat za přítomnosti třídních učitelek a AP (dohled a případná rada, pomoc, zápis)
  6. Všichni zaměstnanci podílející se na testování musí být vybaveni příslušným respirátorem (FFP2/KN95)
  7. V případě, že se žák neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou
  8. Podmínka testování se považuje za splněnou, pokud osoba doloží, že: a) prodělala laboratorně potvrzené onemocnění Covid-19, uplynula doba izolace a od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 90 dnů; b) má negativní výsledek POC antigenního testu ne staršího 48 hodin; c) má vystavený certifikát MZ ČR o provedeném očkování a od aplikace druhé dávky uplynulo nejméně 14 dnů.

https://www.rekreacnigenetika.cz/video-odbery-covid

Režim od 12.4.
Pro rodiče

Rotační výuka na prvním stupni