Vážení rodiče. Výsledky zápisu budou zveřejněny v příštím týdnu (10. – 14. 5. 2021). Upozorňuji, že výsledky berou ohled na kapacitu třídy a spádovost.

Vážení rodiče. Situace k zápisům zřejmě zůstane obdobná jako v loňském roce. Proběhnou v období 1. – 30. 4. 2021. V níže uvedených přílohách je nutné vyplnit žádost a dle pokynů ji odevzdat – zaslat. Nabízíme však i individuální schůzku, která nahradí samotný akt „Zápisu“. Abychom dodrželi epidemiologická opatření, je nutné si schůzku domluvit. Jak? Jednoduše – na telefonním čísle 737 236 953. Učitelkami, které budou vítat nové žáčky u zápisu, budou: Mgr. Rozálie Brožková a Mgr. Renáta Hrušková. Otevírat se bude jedna třída pro maximální počet 24 žáků. Rozhodující pro přijetí je naplněnost třídy (volná kapacita) a spádová oblast (Vyhláška města Varnsdorf č. 14/2005). Pro budoucí prvňáčky jsme připravili interaktivní hru (viz odkaz), kde si, i s vaší pomocí, mohou vyzkoušet základní dovednosti. V případě žádosti o odklad vyplňujete žádost o přijetí i žádost o odklad (s doložením potřebných dokumentů – šetření v PPP a vyjádření pediatra). Hodně úspěchů!

INTERAKTIVNÍ HRA

Vážení rodiče. Zápis do prvních ročníků se uskuteční 14. dubna 2021. Budeme rádi, pokud si vyberete naši školu. Vzhledem k situaci, která nás provází již téměř rok, nevíme, jaká bude organizace zápisu (buď s osobní či bez osobní přítomnosti žáka). V případě, že nebude možná osobní přítomnost, budeme oficiální přihlášky přijímat v období zápisů, tedy 1. – 30. 4. 2021 (formou datových schránek, osobně, s úředně potvrzeným podpisem, pozemní poštou). Formuláře budou včas umístěny na těchto stránkách. Již nyní však můžete s předstihem zaslat neoficiální přihlášku na: zemler@zs-namesti.eu. Ta nám současně umožní zjednodušit přípravu zápisu i samotný zápis. Děkuji a těšíme se na vás! V. Zemler

Přihláška
ZÁPIS POKYNY
ŽÁDOST K PŘIJETÍ
ŽÁDOST O ODKLAD
ZÁPIS – LETÁK

Zápis na dálku