V úterý 11. května žáci 4. B uklízeli odpadky v okolí vlakové zastávky Staré nádraží. Jako každý rok na žáky čekal velký nepořádek, který za sebou zanechávají nezodpovědní lidé. Mezi nejčastější „úlovky“ patřily obaly, lahve, papíry, pneumatiky a části elektroniky. Během dopoledne žáci nasbírali velké množství odpadu, který pak sami odnesli do Technických služeb. Zpět do školy jsme se vraceli s pocitem dobře odvedené práce a s vědomím, že jsme udělali správnou věc.

Mgr. Petra Zavadilová, tř. učitelka

Ukliďme Varnsdorf