Omlouvám se, ale agentury nedostaly od vlády požehnání k provádění testování na školách. Režim příchodu do školy a testování tedy bude následující:

První stupeň: 7.30 – 8.00 hodin

Druhý stupeň (pozor, od 24. 5. 2021 celý, tedy bez rotace): 8.00 – 8.30 hodin

Platí pouze v den testování – vždy v pondělí. V ostatních dnech v běžném režimu: 7.30 – 7.45 hodin!

K testování buďte prosím shovívaví, není to výmysl školy!

V případě, že žák dorazí do školy později (lékař), nebo v jiný den, bude testování u hospodářky školy – paní Alena Šťastná (zvonek sekretariát)!

Režim školy od 24. 5. 2021