Vážení. Upozorňuji, že z důvodu dodávky teplé vody je přerušen provoz ŠJ v období 31. 5. – 4. 6. 2021. Jelikož pandemická opatření neumožňovala běžný provoz škol, „pojede“ škola v běžném režimu a v běžném rozvrhu tak, aby došlo k co nejmenšímu zameškání. Rodiče prosíme, aby děti vybavili většími svačinami a pitím. V případě, že by zákonný zástupce vyžadoval pro své dítě teplý oběd, je možno po dohodě s třídním učitelem žáka z poslední hodiny uvolnit. ZZ oběd zajišťuje sám.

Přerušení provozu ŠJ