Vážení. Čas nám pokročil a my využíváme rozvolňování v Česku, byť v prostorách školy s nezbytnou ochranou úst a nosu. Ve čtvrtek 10. 6. 2021 se uskuteční schůzky rodičů a zákonných zástupců budoucích prvňáčků a žáků šestých ročníků. Cílem schůzky je seznámení se se školou, s třídní učitelkou, u prvňáčků s vychovatelkou, s režimem školy. Prostor bude na dotazy a připomínky. Bohužel ve školním roce 2021/2022 nemůžeme otevřít „studijní“ třídu z důvodu malého počtu zapsaných žáků. Těmto žákům bude poskytována individuální podpora včetně profilově zaměřených kroužků. Vzhledem k úpravám úvazků, učebních plánů, změně třídního učitele (6. B) dochází i k změně ve skladbě žáků v jednotlivých třídách – viz příloha (úterý 8. 6. 2021 – 8.00 hodin).

Harmonogram schůzek (učebna INF I – první poschodí):

První ročník: 14.00 hodin

6. A: 14.30 hodin

6. B: 15.00 hodin

6. ROČNÍKY

Schůzky v červnu – první a šesté ročníky