V úterý 1. června se žáci devátých ročníků zúčastnili projektu „Mediální svět 21. století“. Během výukového dopoledne se dozvěděli, jak dalece média ovlivňují chování lidí a utváří jejich (někdy i nesprávné) názory. Lektoři vysvětlili žákům pojmy jako např. fake news, hoax, hashtag. Nově získané vědomosti si žáci ověřili při plnění úkolů na tabletech.

Mgr. Jitka Hurtová

Projektový den