V pondělí 31. 5. 2021 odjely třídy 1. A a 2. A, B na školu v přírodě do Bedřichova v Jizerských horách. Po prohlídce chaty U Kačáka a rozdělení do pokojů začalo celotýdenní ,,putování se skřítky“. Po obědě si děti vybraly skřítkovské vizitky

a rozdělily se do barevných soutěžních družstev. Počasí nám přálo, a tak jsme vyrazili na první výlet – Modré putování za zázračnou vodou, kterým nás provázela víla Izerína. Krásnou procházku jsme zakončili večeří a poté soutěžemi na hřišti, při kterých děti získávaly první body pro své družstvo. 

Den dětí připadl na úterý. Opět nás přivítalo slunečné počasí.  Dopoledne se děti věnovaly školním povinnostem. Před obědem si opět zasoutěžily. Odpolední výšlap na Královku jsme si zpestřili plněním úkolů na Mravenčí stezce. Ani po večeři jsme nelenošili. Čekal nás turnaj ve vybíjené a hry.

I v dalších dnech jsme se trochu učili, hráli hry, soutěžili, poznávali okolí. Užili jsme si s kamarády spoustu legrace. Pobyt bez maminek jsme zvládli, fyzické aktivity nás utužily, soutěže a hry stmelily.

A teď hurá domů a ke školní práci!

Učitelky a vychovatelky ŠvP

Škola v přírodě 1