Projekt Start In proběhl v pondělí 7. 6. 2021 v další fázi formou workshopu na školním pozemku školy. Žáci devátých ročníků si mohli na čtyřech stanovištích nejen prohlédnout, ale i vyzkoušet exponáty z Národního technického muzea (parní stroj, spalovací motor, sluneční hodiny, úhloměr ze starověku, zeměměřičské pomůcky z doby vlády Karla IV.). Pro všechny zúčastněné to byl nevšední zážitek.

Mgr. Jitka Hurtová

Projekt Start in