Návrat ke kořenům. Tam, kde vše před čtyřmi lety začalo, tam i končí. Žáci devátých ročníků se předposlední týden před ukončením povinné školní docházky ubytovali „U Kačáka“ v Jizerských horách. Zde právě před čtyřmi lety proběhl seznamovací kurz šestých ročníků. Uzavřením celého vzdělávacího cyklu byla Škola v přírodě, kdy hlavním cílem celého pobytu bylo užít si poslední chvíle se svými spolužáky. Během čtyř dnů, které tu strávili, se žáci vypravili po okolí na známá, ale i nová místa Jizerských hor. V horkých dnech byla vítaným zpestřením osvěžující „koupačka“ na místním koupališti v Dolině. Žáci si také zahráli několik míčových i netradičních her. Na svůj popud si žáci udělali dva večery společný oheň, kde se zpívalo a bavilo do západu slunce. Poslední večer si žáci připravili stezku odvahy, která byla pomyslnou tečkou celého pobytu. Ten probíhal v poklidu a věříme, že žáci budou na celé čtyři roky druhého stupně vzpomínat v dobrém.

Třídní učitelé 9. A a 9. B

ŠvP v Jizerkách