V rámci protiepidemických opatření se škola od začátku nového školního roku opětovně zaměří na: hygiena, dezinfekce, větrání, zakrytí dýchacích cest (společné prostory, u cizích osob vždy a všude). Bohužel slavnostní zahájení bude ovlivněno testováním:

  1. Bude probíhat v učebnách tzv. samoodběrem za přítomnosti pedagogických pracovníků.
  2. Termíny testování: První ročník = 2., 6. a 9. září 2021; ostatní ročníky = 1., 6. a 9. září 2021.
  3. Testování není nutné pro: a) 14 dnů po skončeném očkování; b) prodělání onemocnění Covid-19 (180 dní od prvního pozitivního testu na Covid-19); c) test proveden v odběrovém místě.
  4. Odmítnutí testování: zakrytí dýchacích cest po celou dobu výuky a pobytu v budově školy, MŠMT stanovilo pro tyto žáky další omezení, která pro naši školu budou značně problematická – PROTO budeme rádi, pokud žáci společně se ZZ dodrží bod 2).

Další informace

Sešity a potřebné pomůcky pro jednotlivé ročníky naleznete na: https://drive.google.com/file/d/1ghjC70xA1itktR9-IU3LOSHIePHSFgn6/view

Ve dnech 27. – 31. 8. 2021 proběhnou Dny školáka (vždy v době 8 – 12 hodin). Přihlášky nejsou nutné.

Slavnostní zahájení pro první ročník proběhne v běžném režimu, tzn. s umožněním účasti zákonných zástupců za dodržení protiepidemických opatření – zakrytí dýchacích cest.

Úvodní společné schůzky s rodiči proběhnou 6. nebo 8. 9. 2021 (v 16 hodin).

Seznamovací kurz pro žáky šestých ročníků je připraven na termín 22. – 24. 9. 2021.

Příprava na školní rok 2021/2022