I v letošním roce chceme podpořit ochranu životního prostředí sběrem tříděného odpadu. První odvoz, tedy i výběr tříděného odpadu od žáků je stanoven na středu 15. září (pak každou středu) od 7.00 hodin ve vedlejším vchodu školy. Co sbíráme: 1. čisté PET lahve od nápojů; 2. Papír – letáky, kancelářský papír, noviny. Nejlepší žáci jsou průběžně vyhodnoceni v jednotlivých čtvrtletích, stejně jako na závěr roku formou letního tábora.

Tříděný odpad