Vážení. Upozorňuji, že platby již není možno provádět. Stav na ZK je naplněn. Jsou uznány platby k 20. 9. 2021, ostatní budou vráceny. V případě, že se nám povede sehnat další termín, budou zájemci (na základě přihlášek) osloveni. Děkuji za pochopení.

Počet účastníků zimního kurzu je stanoven na 40. Pro účast na zimním kurzu je nutná nejen odevzdaná přihláška, ale především včasná platba! Upozorňuji, že číslo účtu k uskutečnění platby je uvedeno v příloze: Informace o ZK.

Vážení. V průběhu dnešního dopoledne budou k dispozici informace a přihláška na zimní kurz 2022. Přihlášku je také možné vyzvednout u TU.

Informace o ZK
Přihláška

Zimní kurz 2022