Poslední informace před odjezdem!

Před odjezdem autobusu nutné potvrdit: a) negativní PCR test (dojde zákonnému zástupci na mail, příp. SMS); bez tohoto nelze do autobusu nastoupit; b) potvrzení o seřízení vázání; c) předat kartu pojištěnce. Děkuji. VZ

NOVĚ!

Testování před lyžařským výcvikem proběhne na adrese: Základní škola Varnsdorf, náměstí E. Beneše 469, okres Děčín

Termín: 1. 1. 2022 – v 11.00 hodin.

Před samotným příchodem na testování je důležité vyplnit online přihlašovací formulář, který je plně funkční a automaticky po uložení generuje Souhlas zákonného zástupce v pdf s již vyplněnými údaji žáka ( rodič jen vytiskne a podepíše, v případě nemožnosti tisku, budou připraveny tištěné souhlasy ve škole):  

https://petonatestovani.cz/zs-varnsdorf-namesti-e-benese/

Souhlas zákonného zástupce s testováním

V případě potřeby, dotazů volejte: 737 236 953 (V. Zemler)

Tak zdá se, že změny neberou konce. Povinnost PCR testování platí pro všechny účastníky lyžařských kurzů. Abychom ulehčili žákům – účastníkům a rodičům, bude testování zajištěno na Nový rok 1. 1. 2022 (zajímavý vstup do nového roku). Čas a další podrobnosti (souhlas zákonného zástupce) bude včas zveřejněn na tomto místě. Současně ZZ (zákonní zástupci) budou informováni prostřednictvím SMS.

Informace k zimnímu kurzu:

  1. Všichni žáci budou testováni před odjezdem. vzhledem k odjezdu autobusu v 15.30 hodin bude doba testování 14.45 – 15.15 hodin (prosím nechoďte „nadoraz“).
  2. Vzhledem k testování nebudeme požadovat doklad bezinfekčnosti, ale potvrzení o seřízení lyží ano: a) viz příloha; b) na místě před odjezdem autobusu
  3. Žáci ve věku do 12 let nepodléhají povinnosti být testováni – penzion U Kačáka, ani na sjezdovce.
  4. Žáci starší 12 let: a) jsou očkováni či prodělali Covid; b) budou 2x v průběhu lyžování testováni PCR testem (4., resp. 6. 1. 2022).
  5. V rámci pobytu u Kačáka – 1 skupina jedné školy – nikdo nepodléhá povinnosti testování, či dokládání O-N; testujeme pro potřeby lyžování a doložení negativity na sjezdovce.
  6. Je NUTNÉ, aby žáci dorazili k odjezdu v přítomnosti zákonného zástupce – testování, potvrzení seřízení lyží.
  7. Neopomeňte, že součástí lyžařské výzbroje jsou: a) lyžařské boty – „přezkáče“; b) lyže; c) hůlky; d) helma + vhodná výstroj = oblečení

Vážení. Zimní kurz se uskuteční i za ztížených epidemiologických podmínek. V průběhu dnešního dne budou na této stránce zveřejněny podrobnosti. Děkuji VZ

Nově: Vzhledem ke změnám a postoji vlády k epidemiologickým opatřením ohledně pořádání lyžařských a zimních kurzů stále vyčkáme na jasně stanovená pravidla. O nich budete, věřím, včas informováni. Jelikož jsme si vědomi, jak důležitý pro děti je pohyb na čerstvém vzduchu, rádi bychom zimní kurz uspořádali v daném termínu.

Vážení. Upozorňuji, že platby již není možno provádět. Stav na ZK je naplněn. Jsou uznány platby k 20. 9. 2021, ostatní budou vráceny. V případě, že se nám povede sehnat další termín, budou zájemci (na základě přihlášek) osloveni. Děkuji za pochopení.

Počet účastníků zimního kurzu je stanoven na 40. Pro účast na zimním kurzu je nutná nejen odevzdaná přihláška, ale především včasná platba! Upozorňuji, že číslo účtu k uskutečnění platby je uvedeno v příloze: Informace o ZK.

Vážení. V průběhu dnešního dopoledne budou k dispozici informace a přihláška na zimní kurz 2022. Přihlášku je také možné vyzvednout u TU.

Informace o ZK
Přihláška
POTVRZENÍ O SEŘÍZENÍ LYŽÍ

Zimní kurz 2022