V pondělí 27. září se na hřišti za sportovní halou uskutečnil již tradiční sportovní den naší školy. Krásné slunečné počasí děvčatům 2. stupně umožnilo změřit síly v turnaji ve vybíjené, který byl rozdělen do dvou věkových kategorií: mladší děvčata (6.–7. ročník) a starší děvčata (8.–9. ročník). V mladší kategorii bylo k vidění celkem šest zápasů, ve kterých zvítězila zkušenost a sehranost našich děvčat ze sedmých tříd. Ovšem ani děvčata ze šestých ročníků se nenechala zahanbit a vstoupila do turnaje s bojovnou náladou, která k turnaji neodmyslitelně patří. S děvčaty máme ještě co zlepšovat, ale nejdůležitější je radost z pohybu a bojovná nálada, která našim dívkám rozhodně nechyběla. Týmovost a semknutí dovedlo na nejvyšší stupínek třídu 7. A, která ukázala, že týmový duch je správná cesta k vítězství. Ve starší kategorii jsme mohli kromě kvalitních herních výkonů pozorovat více zkušenosti a sehranosti některých týmů. I v této kategorii se opět potvrdilo, že kolektivní sport je vyšší měrou ovlivněn součinností a souhrou celého týmu než individuálními výkony jednotlivých hráčů. Zde bych chtěla vyzdvihnout třídu 9. A., která zvítězila naprosto jednoznačným způsobem nejen díky kvalitním výkonům, ale především díky velké soudržnosti děvčat, za což jim patří zasloužená pochvala a první místo v turnaji. Myslím, že všechny týmy si celý turnaj užily a odcházely s dobrým pocitem i sladkou odměnou.

Všem zúčastněným patří velké poděkování.

Mladší žákyně: 1. místo 7. A                         Starší žákyně: 1. místo 9. A

                          2. místo 7. B                                                2. místo 8. A

                          3. místo 6. A                                                3. místo 8. C

                          4. místo 6. B                                                 4. místo 9. B

                                                                                                      5. místo 8. B   

Blanka Plocarová, učitelka TV

Sportovní den – dívky