Vážení. V případě „rodičovských“ schůzek je nutné dodržet nová epidemiologická opatření nastavená Ministerstvem zdravotnictví ČR s platností od 22. 11. 2021!

Schůzky rodičů proběhnou dle pokynů v žákovských knížkách žáků – pondělí 22. 11. od 16.00 do 17.30 hodin formou návštěvního dne. Rodiče žáků 5. A, B mají zahájení společné v učebně INF I (1. poschodí) = 5. A v 16.00 hodin, 5. B v 16.15 hodin. Schůzka třídních důvěrníků bude zahájena v 16.30 hodin ve sborovně školy (1. poschodí). Rodiče žáků třídy 7. B (karanténa do 23. 11.) obdrží informace: a) online; b) konzultační schůzka nebo informace do ŽK – po návratu žáků do školy.

SRPDŠ – 22. 11.