S platností od 31. 1. 2022: 1) Žáci nebo pracovníci školy, kteří byli testování pozitivně PCR testem, nemusí po dobu následujících 30 dnů absolvovat testování AVG testem ve škole – nutné doložit tištěným potvrzením; 2) V případě, že se žák nebo pracovník školy vrátí po karanténě, doporučuje se po dobu 5 dnů ve všech prostorách školy nosit respirátor (u žáků do 15 let i roušku ); 3) Stále platí, že pedagogové školy, kteří nebyli vakcinováni, jsou povinni v průběhu výuku používat respirátor.

S platností od 17. ledna 2022 probíhá testování pouze jednou týdně (vždy v pondělí, příp. při prvním příchodu žáka do školy). Při pozitivním testu jsou informováni zákonní zástupci, stejně jako KHS. Následuje „pozvánka“ na testy PCR. Při pozitivním testu jde žák do karantény (5 dnů). Karanténa může být nařízena i dalším kontaktům, příp. celé třídě.

S platností od 3. 1. 2022 bude testování všech žáků a pracovníků školy probíhat 2 x týdně (pondělí a čtvrtek), příp. při prvním příchodu do školy. Testování se týká tedy i těch žáků a pracovníků školy, kteří jsou očkování, nebo nemoc prodělali.

Nově: Návrat žáků do škol neprodleně po vyjádření hygieny o negativním testu. Nutno tedy rodičem, zákonným zástupcem podat informaci o této skutečnosti škole. Ostatní žáci, kteří jsou testováni s pozitivním výsledkem zůstávají doma v hygienou stanovené karanténě.

Vážení. Množí se dotazy, jak jednat v případě pozitivně testovaného v nějaké třídě. Pravidla a pokyny hygieny pro školy jsou jasná. Škola je povinna po prokázání pozitivně testovaného žáka AVG testem vyplnit formulář, kde uvede všechna nutná data (všech žáků dané třídy). V případě potvrzení pozitivity dotčeného PCR testem, jsou všechny kontakty (celá třída včetně vyučujících) na základě SMS zprávy od hygieny vyzvány k vyplnění dvou odkazů. Formulář vás, v případě, že jste nemoc neprodělali či nejste očkováni, nasměruje k žádance na PCR test. Po jeho vyplnění jste vyzváni, abyste se dostavili na testování (místo, datum, čas).

Testování – Covid 19