Nově: Návrat žáků do škol neprodleně po vyjádření hygieny o negativním testu. Nutno tedy rodičem, zákonným zástupcem podat informaci o této skutečnosti škole. Ostatní žáci, kteří jsou testováni s pozitivním výsledkem zůstávají doma v hygienou stanovené karanténě.

Vážení. Množí se dotazy, jak jednat v případě pozitivně testovaného v nějaké třídě. Pravidla a pokyny hygieny pro školy jsou jasná. Škola je povinna po prokázání pozitivně testovaného žáka AVG testem vyplnit formulář, kde uvede všechna nutná data (všech žáků dané třídy). V případě potvrzení pozitivity dotčeného PCR testem, jsou všechny kontakty (celá třída včetně vyučujících) na základě SMS zprávy od hygieny vyzvány k vyplnění dvou odkazů. Formulář vás, v případě, že jste nemoc neprodělali či nejste očkováni, nasměruje k žádance na PCR test. Po jeho vyplnění jste vyzváni, abyste se dostavili na testování (místo, datum, čas).

Testování – Covid 19