Revize RVP v ICT – lego Mindstorms

V rámci revize RVP v oblasti ICT naše škola pořídila nové moderní pomůcky, které žákům jistě pomohou zvládnout nové cíle v oblasti informačních technologií. Největším přínosem jsou jistě stavebnice LEGO Mindstorms. Tato nová pomůcky má žákům pomoci pochopit principy programování, díky kterému poté sestavený robot vykonává žákovy úkoly. Roboty využíváme nejen v hodinách při výuce napříč celým druhým stupněm naší ZŠ, ale také ve dvou kroužcích, které jsou zaměřeny právě na ICT. Zde mají žáci možnost v menších skupinách plně porozumět sestaveným robotům a vyzkoušet si mnohem více funkcí nad rámec běžných hodin ICT.

Mgr. Lukáš Hůla

Fotogalerie

ICT tak trochu jinak