Podzimní hry 2021

Bohužel ani v letošním roce nám epidemiologická situace nedovolila absolvovat a uskutečnit Podzimní hry v plném rozsahu. I tak ovšem pořadatelé zaslouží absolutorium, jelikož většina sportů zorganizována byla – atletika, plavání, košíková, bruslení. Poslední díl florbal tak zůstal na jednotlivých školách, zda turnaj uspořádají/uspořádaly aspoň v interních podmínkách.

Celkové výsledky Podzimních her 2021:

  1. místo: ZŠ Varnsdorf, náměstí E. Beneše / 10 bodů
  2. místo: Gymnázium Varnsdorf / 13
  3. místo: ZŠ Varnsdorf, Edisonova / 17
  4. místo: ZŠ Varnsdorf, Východní / 21

Poděkování patří nejen pořadatelům, ale především účastníkům, jejich pedagogům a další velké skupině lidiček, kteří se různým způsobem podíleli na zdárném průběhu „her“ (rozhodčí, pomocníci rozhodčích, fotograf).

Dotačním programem se na cenách podílelo Město Varnsdorf.

Celkové výsledky

Podzimní hry 2021 – celkově