Pro školní rok 2022/2023 jsou nastavena upravená pravidla pro přijímání žáků do studijní třídy – v menu PRO RODIČE/Přijímací řízení do 6. ročníku. Obecně shrnuto: a) přijati budou všichni žáci s průměrem známek v pololetí 5. ročníku do 1,5; b) minimální počet přijímaných žáků = 17, maximální počet přijímaných žáků = 25 (dle data odevzdaných či zaslaných přihlášek).

Do paralelní třídy, kde v rámci prevence jsou posíleny hodiny věnované pohybu, jsou žáci přijímáni do plného stavu (v závislosti na počtu žáků ZŠ náměstí, kteří budou pokračovat v původní škole). Přijímání z jiných škol bude praktikováno prostřednictvím přestupu s osobní návštěvou zákonného zástupce u ředitele školy (od 16. 4. 2022 na základě telefonické domluvy).

Výsledky přijímacího řízení

Přijímací řízení