Naše škola spolu se Základní školou Varnsdorf, náměstí E. Beneše se i již po třetí účastní projektu Moderní škola 4.0. V minulých letech se školy soutěže úspěšně zúčastnili se stavbou Výrobní linky na svíčky a Univerzálního NC stroje. Letošním tématem je stavba elektromotorky ve skutečné velikosti. Vzhledem k náročnosti tématu se několik žáků zúčastnilo exkurze na TU v Liberci, kde podobnou elektromotorku již mají. Žáci dostali spoustu praktických rad ohledně zapojení elektroinstalace, programování zobrazovací jednotky i rady týkající se bateriových článků, které napájí elektromotorku. Navíc se žáci dozvěděli zajímavosti o konstrukci bateriového zdroje sériově vyráběného automobilu Škoda Citigo-e, který na Fakultě Mechatroniky na TU v Liberci zkoumají.

Ing. Lukáš Vojta (VOŠ, SPŠ a SOŠ Varnsdorf), vedoucí akce, vedoucí projektu

Jen rádi připojujeme, že za naši školu jsou v projektu zapojeni 2 žáci z 8. A – Jaroslav Lacina a Jan Volšička. Věříme, že získané poznatky jim budou užitečné nejen v rámci výuky, ale i při výběru školy či studia na vybrané škole.

Moderní škola 4.0