V plném proudu je období MASOPUSTU a děti ve školní družině z první a druhé třídy nechtěly zůstat pozadu. Vyrobily si šašky, klauny, škrabošky i pozvánky. Za podpory svých rodičů se s krásnými maskami 15. února roztančily v malé tělocvičně. Soutěže na soustředění, motoriku, bystrost zvládli všichni na výbornou. Došlo i na promenádu všech masek. Přítomná porota (pan učitel L. Hůla, paní učitelka R. Brožková) dlouho vybírala 5 nejhezčích nebo originálních masek z každé skupiny. I soutěž družstev v běhu a vázání stuh bylo odměněno, proběhlo hodnocení tanečních kreací, tu hodnotily pomocnice z 5. A. S chutí se všichni zúčastnili nácviku tance Makarena, a to byl teprve „šrumec“. Závěrem všechny masky obdržely odměnu, mimo jiné i za kamarádský přistup starších k mladším, za ohleduplnost a čestný souboj. Společnými silami jsme poklidili tělocvičnu a ukončili vydařené odpoledne.

Poděkování patří všem, kteří stojí za hladkým průběhem: L. Hůlovi, I. Ježkové, R. Brožkové, děvčatům z 5. A Johance, Kristýnce, Zuzce, Terezce.                           

Vychovatelky J. Vojáčková a H. Špergová

Masopustní rej