Stejně jako ostatní sporty má bruslení žáků na naší škole již svou tradici. Od ledna do února probíhalo bruslení všech ročníků prvního stupně školy v rámci vyučování. Pod dohledem vyučujících a odborným vedením paní Damaškové se někteří žáci hravou formou učili úplným začátkům bruslení, jiní měli možnost zdokonalit svou bruslařskou techniku. Žáci na ledě prošli výukou od sedání a vstávání bez pomoci, přes chůzi s oporou i bez ní, rozjetí se až po způsoby zastavení. Někteří zvládli jízdu pozpátku i překládat. Své dovednosti zdokonalovali při sbírání různých předmětů, zdolávání překážkových drah a slalomů, při různých pohybových hrách. Aktivit bylo opravdu mnoho, děti nepromarnily jedinou chvilku strávenou na ledě.

Závěrečná hodina patřila netradičním soutěžím v družstvech, ale i měření časů jednotlivců. Soutěže pak vyhodnotili učitelé v rámci jednotlivých tříd ve škole.

            Děkujeme paní Damaškové za trpělivost a čas, který našim dětem věnovala.

Zároveň děkujeme vedení školy, že i v letošním roce umožnilo dětem trávit nezapomenutelné chvíle na ledě s kamarády při této zdravé pohybové aktivitě.

Bc. Hana Samková

Bruslení