V temném lese stojí hrad, cestu k němu nechtěj znát,

kvílení a častý dým…copak stojí, za tím vším?

V temné noci v mlze husté, vrzne brána, kocour prskne,

sýček houkne, z kotle dým, na obloze tmavý stín.

Nahrbené postavy v dlouhých pláštích, s košťaty,

zdobí šaty pavučinou, přišívají záplaty.

Trénují i ladný let na košťatech na svůj slet,

mladé, staré, střední věk mají všechny jiný svět.

Vyznají se v bylinách, lektvarech a dřevinách,

knihy kouzel dobře střeží, ukryté jsou v hradních věžích.

Koncem dubna mají svátek, slety k ohňům, spousty hrátek,

tanec vzduchem, kouzel noc, zase jich tu bude moc.

Ve školní družině malé i větší holčičky z první a druhé třídy tvořily obraz sletu čarodějnic do výtvarné soutěže, kterou vyhlásil DDM.  Posuďte….. jako by to byly naše fotografie. :o)))

Vychovatelky H. Špergová a J. Vojáčková

Slet čarodějnic