Dne 20. dubna proběhl dodatečný zápis. Otevírat budeme 2 třídy: 1. A – Tereza Pípová, 1. B – Mgr. Lucie Kolářová. V červnu uskutečníme schůzku s rodiči k bližšímu seznámení s třídními učitelkami, s výukou, s režimem školy, s nákupem pomůcek, s školní družinou. Budou také podány informace ke Dnům školáka 29. – 31. 8. 2022. O termínu a čase schůzek budete informováni na tomto místě a prostřednictvím mailové pošty. Těšíme se na vás!

Výsledky zápisu do prvních ročníků budou zveřejněny v pondělí 11. 4. 2022. Snahou a cílem školy je otevřít 2 první třídy o menším počtu dětí. Tím zajistíme větší individuální péči pro děti. Další náhradní termíny zápisu jsou pracovní školní dny do středy 20. 4. včetně vždy v době od 13.00 do 14.00 hodin.

Výsledky zápisu

Zápis 2022