Schůzky SRPDŠ se uskuteční v pondělí 25. dubna od 16 do 17.30 hodin. Jedná se o návštěvní den, kde zákonným zástupcům budou poskytnuty základní informace. V 9. ročnících budou vydávány zápisové lístky na SŠ. Schůzka třídních důvěrníků je naplánována na 16.30 hodin ve sborovně školy. Výjimka: rodičů prvňáčků mají z důvodu nepřítomnosti třídní učitelky schůzky ve středu 4. května v 15 hodin.

SRPDŠ