V pondělí 9. května byl na škole vyhlášen požární poplach. Naštěstí jen cvičný. Po hodnocení na shromaždišti se žáci pod vedením svých pedagogů vydali na různé stupně plnění „Kurzu chování a jednání za mimořádných situací“. V podstatě, jak jsme říkávali, na branné cvičení. Pro žáky byly připraveny různé stupně obtížnosti. Na některé čekal jen přesun se znalostí typů poplachu, důležitých čísel. Na pokročilejší skupinu prvky ze zdravovědy a orientace v terénu. Ti nejzdatnější museli plnit i úkoly v rámci „akce přežití“. Všichni přežili, a obohaceni o nové dovednosti a znalosti, se spokojeni a zdrávi vrátili ke škole.

Kurz očima žáků – 8. A

     Dne 9. 5. jsme jako třída 8. A absolvovali Kurz chování a jednání za mimořádných situací. V plánu bylo navštívit Dům dětí a mládeže s přednáškou o bezpečném chování při první pomoci, kde jsme se dozvěděli, jak se chovat při různých nebezpečných situacích v životě. Po této velmi zajímavé přednášce jsme se vydali na túru, která nás zavedla až pod Hrádek. Zde jsme dostali mapy, a byl to podle nás špatný nápad, za pomoci kterých jsme se museli dostat až do pivovaru Kocour.

     I přesto, že jsme asi třikrát obešli Hrádek, než jsme našli cestu, dostali jsme se do pivovaru, kde jsme kurz zakončili výtečnou limonádou.

„Kurz chování a …“