O prázdninách pořádá naše škola letní tábor (8. – 12. 8. 2022). Je určen pro žáky, kteří se podíleli na sběru tříděného odpadu a sběru lesních plodů (informace byly podány prostřednictvím třídních učitelů a učitelek). V případě zájmu dalších žáků (cena tábora Kč 2 300,-) a volné kapacity se mohou zákonní zástupci informovat u ředitele školy – od 1. 6. 2022.

Pokyny

Letní tábor