Pátek 27. května byl ve znamení svátku atletiky. Na stadion v Kotlině dorazil početný zástup sportovců – atletů z pěti varnsdorfských škol. I přes mírně deštivé počasí bylo ve tvářích žáků vidět nadšení a elán do soutěží. Organizátoři pro soutěžící (kategorie: chlapci x dívky) připravili tyto disciplíny: 60 m, 300 m, 800 m, hod míčkem, skok daleký a štafeta 4 x 60 m. Skvělé výkony podpořili svými hlasivkami jak žáci, tak další návštěvníci (především z řad rodičů). 

Garantem soutěží je Komise pro tělovýchovu a sport, atletika bude započítána do celkových výsledků Olympiády pro první stupeň ZŠ. Organizátorsky zajišťovala ZŠ náměstí E. Beneše. Na jednotlivých sektorech se vedle rozhodčích z řad AO Slovanu Varnsdorf výborně zapojili žáci devátých ročníků pořádající školy.

Přehled výsledků naleznete v přiloženém souboru.

Kategorie dívek:

  1. místo: ZŠ Edisonova – 51 bod
  2. místo: ZŠ nám. E. Beneše – 41
  3. místo: ZŠ Bratislavská – 11
  4. místo: IZŠ Karlova – 9
  5. místo: ZŠ Východní – 1

Kategorie chlapců:

  1. místo: ZŠ nám. E. Beneše – 51 bod
  2. místo: ZŠ Východní – 22
  3. místo: ZŠ Edisonova – 21
  4. místo: IZŠ Karlova – 12
  5. místo: ZŠ Bratislavská – 10

VÝSLEDKY

20. ročník Atletiky pro první stupeň