I v letošním roce naše škola pořádala školu v přírodě a plynule navázala na předchozí ročníky, byť v letošním roce byli žáci nově ubytování v RS Obzor v Maxově (poblíž Sloupu v Čechách). Toto středisko nabídlo skvělé podmínky (prostorové) nejen pro dopolední výuku, ale i pro odpolední volnočasové aktivity (turistika, poznávání, široké spektrum možností her přímo v areálu). Díky poloze a vhodnému zázemí zde byli souběžně ubytování i cykloturisté.

VZ

Pirátská výprava za pokladem

V pondělí 23. května se 61 malých pirátů z první, druhé a třetí B nalodilo do dvou bílých korábů a odplulo do Maxova na cestu za pokladem.

Po ubytování se děti rozdělily do 6 skupin a začal týden plný soutěží, her, zpívání, výletů (i učení). Při plnění úkolů se děti učily spolupracovat, pomáhat slabším, vznikla nová přátelství napříč třídami.

Celý týden byl zakončen opékáním špekáčků, zpíváním u táborového ohně a taneční zábavou, kterou poslední večer připravili naši cyklisté z 9. třídy.

Naše plavba byla ukončena v pátek 27. května nalezením a dělbou pokladů a návratem do známých vod.

Ahooooj!!!

Mgr. Ivana Ježková, vedoucí ŠvP

Škola v přírodě