Dne 30. 5. 2022 se žáci osmých a devátých ročníků zúčastnili besedy na výše uvedené téma. Dozvěděli se nejenom jaké jsou způsoby přenosu viru HIV, jak nakažení předcházet, ale i to, jaké jsou v současné době možnosti léčby nemoci AIDS. Zajímavé bylo i interaktivní vedení besedy (odpovědi přes aplikaci). Doufejme, že i tento způsob prevence do budoucna pozitivně ovlivní rizikové chování žáků a přístup k nakaženým nebo nemocným AIDS.

Jitka Hurtová

HIV – AIDS