Skvělá nálada a touha zvládnout nástrahy utajených kontrol pokračovala i ve středu 8. června, navíc vše umocněno slunečným počasím. Pochválit musíme především naše nejmenší (1. třída), kteří „orienťák“ absolvovali poprvé – a hned se zalíbil. Další, kteří už nějakou tu zkušenost měli, se dokonce odvážili i na černou, nejtěžší variantu. Ta už v „sobě skrývala“ 19 kontrol. No, klobouček dolů a velká gratulace. Ještě jednou děkujeme panu Babickému, který přípravě, organizaci i výsledkům věnuje veškerý svůj volný čas. Děkujeme!

Výsledky 1.
Výsledky 2.
Výsledky 4.B
Výsledky 5.A

Nadšení, které následovalo po prvních zkušenostech s orientačním během (školní zahrada školy u ŠD), nás přivedlo k myšlence, uspořádat další den s orientačním během. Tentokráte připravil pan Tomáš Babický skvělou trať v areálu skateparku Varnsdorf. A první den již máme za sebou – úterý 7. června. Byť počasí se netvářilo zcela přívětivě, nakonec vše vyšlo ke spokojenosti všech účastníků. A dle slov pana Babického: všichni účastníci byli skvělí.

Výsledky 3.A
Výsledky 3.B
Výsledky 4.A
Výsledky 5.B
Výsledky 7.A + 8.A

Orientační běh 2