Letní tábor

O prázdninách pořádá naše škola letní tábor (8. – 12. 8. 2022). Je určen pro žáky, kteří se podíleli na sběru tříděného odpadu a sběru lesních plodů (informace byly podány prostřednictvím třídních učitelů a učitelek). V případě zájmu dalších žáků

Legiovlak

Československá obec legionářská připravila zajímavý program pro širokou veřejnost – pojízdné muzeum Legiovlak, unikátní soupravu 14 zrekonstruovaných vozů, představující věrnou repliku legionářského vlaku, v němž žili a bojovali příslušníci naší zahraniční armády v Rusku v letech 1918–1920. Návštěva Legiovlaku aneb

Z Pohádky do pohádky

Tak se jmenuje projekt, kterým chce ZŠ Varnsdorf, náměstí E. Beneš zapojit seniory z varnsdorfské Pohádky do aktivit školy. Po první části, kterou byla cestovatelská beseda Orbis pictus, navázali žáci čtvrtého ročníku společným vyráběním a tvořením. Výrobky budou prezentovány nejen v rámci