Název projektu:  Průmyslová výrobní linka

ANOTACE: Návrh, sestavení a oživení fiktivní výrobní linky. Výrobní linka bude sestávat z řídicího systému, senzorů a akčních členů a bude realizovat fiktivní výrobní operace. Při návrhu řídícího předpisu výrobní linky bude využito prostředků dle standardu IEC 61131 a souvisejících.

Cíl soutěže:

  • Propagace a popularizace odborného vzdělávání, které má úzkou vazbu na tzv. průmysl a technologie 4.0, zejména v přidané hodnotě a výstupů vzdělávání.
  • Zlepšení kompetencí žáků SŠ ve vazbě na potřeby fenoménu 4.0 (digitalizace, robotizace, internet věcí, umělá inteligence, strojové učení atd.), rozvoji kreativity a využívání chytrých technologií.
  • Zvýšení zájmu žáků vycházejících z devátých, příp. osmých tříd ZŠ o obory vzdělání poplatné 4.0, jejichž absolventi získávají vyšší kvalifikaci (kategorie dosaženého vzdělání M a L/0).
  • Zlepšení materiálních, personálních podmínek výuky v těchto oborech.
  • Konkrétní projekt bude navržen školou a konzultován ve spolupráci s Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem – Katedra informatiky (odborný garant).

Naši školu budou reprezentovat žáci 8. A: Jan Heinzel, Matěj Oberreiter, Kristián Stefurak, Karel Šnobl a Pavel Tran. Ti budou spolupracovat s žáky VOŠ, SPŠ a ŠS a CR.

Po týdnech usilovné práce a snažení se projekt povedl. Naši žáci pod vedením Mgr. Pavla Kolára a studentů VOŠ Varnsdorf sestrojili funkční automatickou ruku na výrobu svíček. Úžasné. Svůj počin prezentovali na krajské soutěži a v konkurenci 8 středních škol obsadili vynikající 3. místo.

Prezentace – stroj na svíčky