I pro rok 2018 škola zajistila bezplatnou výuky cizinců, která probíhá dvojím způsobem: a) individuálně v průběhu vyučovací hodiny; b) formou kroužků v průběhu volnočasových aktivit. V současné době je na škole 19 žáků vyžadujících individuální přístup.

Bezplatná výuka – závěrečná zpráva